ARAMA
HIZLI MENÜ
Duyurular
696 SAY. KHK İLE İLGİLİ SÖZ.VEUYGLM. SINAV TAKVİMİ 696 SAY. KHK İLE İLGİLİ SÖZ.VEUYGLM. SINAV TAKVİMİ
696 SAYILI KHK İLE İLGİLİ SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV TAKVİMİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan İşçilerin Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 696 Sayılı KHK ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 ncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve esaslara ilişkin Tebliğin Sınavın Gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 39. Maddesi gereğince Sınavın yeri, Günü ve Saatine ilişkin bilgiler İdarenin İnternet Sayfasında ilan edilir, Yapılan İlan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz, hükmü gereğince;

Beyşehir Belediyesinde Taşeron işçi olarak çalışmakta iken, Belediye Şirketinde İşçi Kadrosuna geçirilecek olan taşeron işçilere ilişkin Sözlü Sınav birimlere göre aşağıda belirleten tarih ve saatlerde Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.09.03.2018

Sınava Girecek Birim Personeli         Tarih              Saat                              Yer                 .  

Temizlik İşleri Müdürlüğü                 14.03.2018      09.00 - 12.30  Belediye Toplantı Salonu

Fen İşleri Müdürlüğü                        15.03.2018      14.00 - 17.00  Belediye Toplantı Salonu

Park ve Bahçeler Müdürlüğü             16.03.2018      14.00 - 16.00  Belediye Toplantı Salonu

Zabıta Müdürlüğü                              16.03.2018      16.00 - 17.00  Belediye Toplantı Salonu

Diğer Tüm Müdürlükler                     19.03.2018      09.00 - 17.00   Belediye Toplantı Salonu

13 Mart 2018, Salı - 3121
T.C. Beyşehir Belediye Başkanlığı - Copyright 2019 © - Bilgi İşlem Müdürlüğü