ARAMA
HIZLI MENÜ
Nikah İşlemleri
EVLİLİK MÜRACATINIZDAN ÖNCE ŞARTLARI OKUYUNUZ.

Evlilik için müracaatlar Beyşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılmaktadır.

Evlenecek çiftlerden biri Beyşehir ilçesinde ikamet etmelidir. Çiftlerden biri Beyşehir dışında ikamet ediyorsa, ikamet ettiği belediye nikah dairesinden evlenme izin belgesi düzenletmelidir.

Nüfus Cüzdanı : Cüzdanlar fotoğraflı olmalıdır. Evrakları teslim etmeye gelirken çiftlerin nüfus cüzdanlarının fotokopileri gerekir.

Fotoğraflar : 6 adet vesikalık son altı ay zarfında çektirilmiş olması gerekir. 4 adet fotoğraflar evraklara yapıştırılacak, 2 adet müracaatta nikah dairesine verilecektir. Fotokopi olan fotoğraflar kabul edilmemektedir. Fotoğraflar renkli ve ön cepheden baş açık , inkılap ilkelerine uygun ve sivil giysilerle çekilmiş olması gerekir. Kadınların alnı , çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğraflarda kabul edilir.

Evlenme Beyannamesi : 2 adet olacak fotoğraflar yapıştırılıp alt kısımdaki dilekçe’deki imzalar nikah dairesinde atılacak ve burada onay yapılacaktır.

Sağlık Raporu : Türk Medeni Kanununun136. Maddesi gereği, 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu123-124 mad. Belirtilen, çiftlerin evlenmeye engel hastalığı(kan gurubu, hepatit b – c , Frengi, Aids, Akdeniz Anemisi, Telasemi ) numune hastanesi halk sağlığı evlilik danışma merkezinden fotoğraflı imza-mühür-kaşe –tarihli sağlık raporları onaylatılacaktır.

Evlenme Yaşı : 18 yaşını bitiren herkes evlenebilir.

17 yaşını bitirmeyen (17 yaşında olan) erkek ve kadın evlenemez. Aile mahkemesinden evlenme izin kararı almak gerekir. Medeni kanun madde-124

18 yaşında olanlar anne-baba rızası ile evlenebilir. Bu yaşta olanlar evrakları teslim etmeye gelirken anne baba nüfus cüzdanları fotokopileri ve kendileri de gelip nikah dairesine çocuklarının evlendiğine rıza gösterdiğine dair imza atmalıdırlar.

Yabancı Uyruklu Olan Kişi : Kendi ülkesinden nüfus kaydı (evlenme ehliyet belgesi getirmelidir.bu belgede kişinin adı soyadı-baba,anne adı, doğum yeri – doğum tarihi medeni durumu (bekar veya boşanmış olduğu tarihi açıkça yazmalı) dini nüfusa kayıtlı olduğu ülke-il ve ilçe yazmalıdır. Kendi ülkesinden aldığı bu belgeyi ülkesindeki Türk konsolosluğundan tercüme ettirip onaylatmalıdır. Böyle bir evrakı almış fakat ülkesindeki konsolosluğundan onay yaptırmadan gelmiş ise bu evrakı Ankara'da notere tercüme ettirip konsolosluğuna onay yaptırması ve Türk dış işleri bakanlığına onay yaptırması gerekir.

Avrupa birliğine bağlı -Almanya-Avusturya-İspanya-İtalya-Lüksemburg-Hollanda-Portekiz-İsviçre gibi ülke vatandaşı ise çok dilli evlenme ehliyet belgesi ve doğum sicil örneği getirilmelidir.

Bu evrakları getirmeden Türkiye’ye gelmiş yabancı uyruklu kişi Ankara’dan konsolosluğundan nüfus kaydı (evlenme ehliyet belgesi) bu belgede adı soyadı-baba-anne adı-doğum yeri ve tarihi nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçesi, dini- medeni durumu (bekar – bayanlar için eşi ölmüş ve boşanmış ise tarihleri yazmalıdır. Konsolosluk onaylı düzenletilen bu belge Türk dış işleri bakanlığına onaylattırılacaktır. Ayrıca yabancılar nüfus cüzdanları ve pasaportlarının fotokopilerini noterden onaylı tercümeleri getirmelidirler.

Ek Bilgiler : Bayan boşanmış ve eşinin ölüm tarihinden itibaren 300 gün evlenemez. Aile mahkemesinden iddet müddeti kaldırılma kararı alınacaktır. Medeni kanun madde-132/3

Türk Medeni Kanunu Madde 129 : Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır.
  1. Üst soy ile alt soy arasında, kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında.
  2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soyu veya alt soyu arasında
  3. Evlat edinilen ile evlatlığı veya bunlardan biri ile diğerinin altsoy ve eşi arasında.
T.C. Beyşehir Belediye Başkanlığı - Copyright 2017 © - Bilgi İşlem Müdürlüğü