ARAMA
HIZLI MENÜ
Kardeş Şehirler Kardeş Şehirler
Kardeş şehirler projesi iki belediyenin sorunlarını beraberce çözümlemek ve zaman içinde daha yakın ve dostane ilişkiler geliştirmek için ortaklaşa hareket etmek üzere bir araya gelerek kurdukları bir ilişkidir.

KARDEŞ ŞEHİR NEDİR

Kardeş Şehir, kentler, ilçeler veya eyaletler arasında kurulan derin ve uzun vadeli bir ortaklık biçimidir. Bu ortaklık kültürel, ticari, kalkınma, çatışma çözümü gibi pek çok farklı sebebe dayanabilir. Kardeş Şehir ilişkileri, toplumlara, karşılıklı yarar için ortak konuların ele alınması açısından esneklik ve kolaylık sağlamaktadır.

KARDEŞ ŞEHİRLERİN TARİHİ

Avrupa
Kardeş Şehir (Sister City, Twin Tovvns) hareketi, II. Dünya Savaşı sonrasında genellikle parçalanmış ülkelerin belediye başkanları ve vatandaşlarının çalışmalarıyla yaygınlaştı. Kardeş Şehir hareketi 1951'de kurulan Avrupa Belediyeler Konseyi'nin en önemli önceliklerinden biri oldu ve 1950'lerde Kardeş Şehir sayısında ciddi bir artış görüldü. Kardeş Şehir ilişkileri, Avrupa Birliği'nin genişlemesinde ve derinleşmesinde de oldukça olumlu rol oynadı. Kardeş Şehir ilişkileri AB'nin özellikle Güney ve Doğu Avrupa ülkelerine doğru genişlemesi süreçlerinde, demokrasi restorasyonu ve entegrasyon konusunda yapıcı rol üstlendi. Bugün Avrupa'da “Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)”, yerel işbirliğinin bir biçimi olan kardeş şehir projelerine özel önem vermektedir. (www.twinning.org)

Amerika Birleşik Devletleri
Daha öncesinde çeşitli ilişkiler olmasına karşın Amerika Birleşik Devletleri için kardeş şehir ilişkilerinin ilk olarak 1956'da kurulan “Sister Cities International” organizasyonuyla başladığı söylenebilir. II. Dünya Savaşı sonrasında Başkan Eisenhovver'ın, farklı kültürlerin ortaklıklarının, çatışmaları azaltacağı önerisiyle kurulan örgüt, kardeş şehir ilişkisini “vatandaş diplomasisi” olarak tanımlamaktadır. Kuruluşundan beri tüm ABD Başkanlarının örgütün onursal Başkanlığını yapmaları kardeş şehir projelerine verilen önemi gösterir niteliktedir. Kardeş Şehir projeleri, savaş sonrasındaki diplomatik gerginjikleri yatıştırma ve kalkınma yardımları konularında oldukça etkili olmuştur. Örgüt bünyesindeki kardeş şehirler son 50 yılda, 1970'lerdeki Çin ile işbirliği dâhil olmak üzere, pek çok diplomatik ilişki düzenlemiştir. (www.sister-cities.org)

NEDEN KARDEŞ ŞEHİR?

* Şehirler, bulundukları siyasi coğrafyalarda öne çıkabilen, değişen ekonomik organizasyonu kontrol edebilen ve kavşak noktaları oluşturarak diğer kentlerle ilişki içinde küresel ağları inşa eden mekânlar olması bakımından uluslararası sistemde önemi gittikçe artan yere sahiptir.
* Avrupa Birliği gibi ulusüstü yapılar entegrasyon ve demokratikleşme süreçleri, sınır ötesi işbirlikleri için yerel yönetimler arası diyalog ve Kardeş Şehir projelerini desteklemektedir. Buna paralel olarak, uluslararası hukuktaki gelişmeler, yerel yönetimlere, uluslararası planda uygun fırsatlar hazırlayan bir yönde gelişmektedir.
* Farklı ülkelerdeki kentlerin, temsilcileri aracılığıyla doğrudan ilişki ve iletişim kurarak tecrübe, insan, sermaye ve kültür akışını sağlamanın, en çok kullanılan yolu olarak Kardeş Şehir, tamamlayıcı bir diplomasi türüdür.
* Yerel yönetimler arasındaki Kardeş Şehir ilişkisi, çatışmaların önlenmesi / barışçıl yollarla çözümü, kalkınma, işbirliğinin arttırılması, iyi uygulama transferi, sosyal hizmetler, çevre politikaları ve kültürel mirasın korunması gibi konularda son derece olumlu bir role sahiptir.

T.C. Beyşehir Belediye Başkanlığı - Copyright 2019 © - Bilgi İşlem Müdürlüğü